iStyle

時代很快,我們不再單純買賣,而是提供好服務。快速到貨是基本,一通電話提供解決方案是我們正努力的目標,期待創出與客戶同在的口碑! 技術問題:02-29080010

品牌電腦↘98折

進行中-------------- -------------------- -----
辦法:

滿件折扣活動,購物滿1件打98折。

看更多
本店優惠活動列表
已選0件,還差1即享優惠
 • 尚未選購

原價$0
總額$0
 • 全部類別 (34)
 • 品牌桌上電腦 (34)
   • 【現貨】DELL Inspiron 3891 無線雙碟電腦 (i7-11700F/32G/1TSSD+1TB/P620 2G/WiFi/W10P)

    【現貨】DELL Inspiron 3891 無線雙碟電腦 (i7-11700F/32G/1TSSD+1TB/P620 2G/WiFi/W10P)

    折後$44,982$45,900
   • 【現貨】DELL Inspiron 3891 無線雙碟電腦 (i7-11700F/16G/1TSSD+1TB/P620 2G/WiFi/W10P)

    【現貨】DELL Inspiron 3891 無線雙碟電腦 (i7-11700F/16G/1TSSD+1TB/P620 2G/WiFi/W10P)

    折後$41,062$41,900
   • 【現貨】DELL Inspiron 3891 無線雙碟電腦 (i5-11400F/16G/512SSD+1TB/P620 2G/WiFi/W10P)

    【現貨】DELL Inspiron 3891 無線雙碟電腦 (i5-11400F/16G/512SSD+1TB/P620 2G/WiFi/W10P)

    折後$34,202$34,900
   • 【現貨】DELL Inspiron 3891 無線雙碟電腦 (i5-11400F/16G/512SSD+1TB/K620 2G/WiFi/W10P)

    【現貨】DELL Inspiron 3891 無線雙碟電腦 (i5-11400F/16G/512SSD+1TB/K620 2G/WiFi/W10P)

    折後$32,242$32,900
   • 【現貨】DELL Inspiron 3891 無線雙碟電腦 (i3-10105/16G/512SSD+1TB/P620 2G/WiFi/W10P)

    【現貨】DELL Inspiron 3891 無線雙碟電腦 (i3-10105/16G/512SSD+1TB/P620 2G/WiFi/W10P)

    折後$29,302$29,900
   • 【現貨】DELL Inspiron 3891 無線雙碟電腦 (i3-10105/16G/512SSD+1TB/K620 2G/WiFi/W10P)

    【現貨】DELL Inspiron 3891 無線雙碟電腦 (i3-10105/16G/512SSD+1TB/K620 2G/WiFi/W10P)

    折後$27,342$27,900
   • 【現貨】DELL Inspiron 3891 無線雙碟電腦 (i7-11700/16G/2TSSD+2TB/WiFi/W10P)

    【現貨】DELL Inspiron 3891 無線雙碟電腦 (i7-11700/16G/2TSSD+2TB/WiFi/W10P)

    折後$39,102$39,900
   • 【現貨】DELL Inspiron 3891 無線雙碟電腦 (i7-11700/16G/1TSSD+1TB/WiFi/W10P)

    【現貨】DELL Inspiron 3891 無線雙碟電腦 (i7-11700/16G/1TSSD+1TB/WiFi/W10P)

    折後$36,162$36,900
   • 【現貨】DELL Inspiron 3891 無線雙碟電腦 (i5-11400/16G/960SSD+2TB/WiFi/W10P)

    【現貨】DELL Inspiron 3891 無線雙碟電腦 (i5-11400/16G/960SSD+2TB/WiFi/W10P)

    折後$29,302$29,900
   • 【現貨】DELL Inspiron 3891 無線雙碟電腦 (i5-11400/16G/512SSD+1TB/WiFi/W10P)

    【現貨】DELL Inspiron 3891 無線雙碟電腦 (i5-11400/16G/512SSD+1TB/WiFi/W10P)

    折後$27,342$27,900
   • 【現貨】DELL Inspiron 3891 無線雙碟電腦 (i3-10105/16G/960SSD+2TB/WiFi/W10P)

    【現貨】DELL Inspiron 3891 無線雙碟電腦 (i3-10105/16G/960SSD+2TB/WiFi/W10P)

    折後$25,382$25,900
   • 【現貨】DELL Inspiron 3891 無線雙碟電腦 (i3-10105/16G/512SSD+1TB/WiFi/W10P)

    【現貨】DELL Inspiron 3891 無線雙碟電腦 (i3-10105/16G/512SSD+1TB/WiFi/W10P)

    折後$22,442$22,900
   • 【現貨】DELL Inspiron 3891 無線文書電腦 (i3-10105/8G/256SSD/WiFi/W10P)

    【現貨】DELL Inspiron 3891 無線文書電腦 (i3-10105/8G/256SSD/WiFi/W10P)

    折後$19,502$19,900
   • 【現貨】Intel 無線迷你電腦 NUC i5-1135G7/32G/512SSD+1TB/W10P

    【現貨】Intel 無線迷你電腦 NUC i5-1135G7/32G/512SSD+1TB/W10P

    折後$29,302$29,900
   • 【現貨】Intel 無線迷你電腦 NUC i5-1135G7/16G/512SSD+1TB/W10P

    【現貨】Intel 無線迷你電腦 NUC i5-1135G7/16G/512SSD+1TB/W10P

    折後$27,342$27,900
   • 【現貨】Intel 無線迷你電腦 NUC i7-1165G7/64G/2TSSD/W10P

    【現貨】Intel 無線迷你電腦 NUC i7-1165G7/64G/2TSSD/W10P

    折後$50,862$51,900
   • 【現貨】Intel 無線迷你電腦 NUC i7-1165G7/64G/960SSD+1TB/W10P

    【現貨】Intel 無線迷你電腦 NUC i7-1165G7/64G/960SSD+1TB/W10P

    折後$48,902$49,900
   • 【現貨】Intel 無線迷你電腦 NUC i7-1165G7/64G/960SSD/W10P

    【現貨】Intel 無線迷你電腦 NUC i7-1165G7/64G/960SSD/W10P

    折後$46,942$47,900
   • 【現貨】Intel 無線雙碟迷你電腦 NUC i7-1165G7/32G/960SSD+1TB/W10P

    【現貨】Intel 無線雙碟迷你電腦 NUC i7-1165G7/32G/960SSD+1TB/W10P

    折後$41,062$41,900
   • 【現貨】Intel 無線雙碟迷你電腦 NUC i7-1165G7/16G/960SSD+1TB/W10P

    【現貨】Intel 無線雙碟迷你電腦 NUC i7-1165G7/16G/960SSD+1TB/W10P

    折後$39,102$39,900
   • 【現貨】Intel 無線雙碟迷你電腦 NUC i7-1165G7/16G/512SSD+1TB/W10P

    【現貨】Intel 無線雙碟迷你電腦 NUC i7-1165G7/16G/512SSD+1TB/W10P

    折後$36,162$36,900
   • 【現貨】Intel 無線迷你電腦 NUC i7-1165G7/16G/512SSD/W10P

    【現貨】Intel 無線迷你電腦 NUC i7-1165G7/16G/512SSD/W10P

    折後$34,202$34,900
   • 【現貨】Intel 無線迷你電腦 NUC i7-1165G7/8G/256SSD/W10P

    【現貨】Intel 無線迷你電腦 NUC i7-1165G7/8G/256SSD/W10P

    折後$31,262$31,900
   • 【現貨】MSI CUBI 電視最佳拍檔 N4000/8GB/512SSD+1TB/W10P 迷你電腦

    【現貨】MSI CUBI 電視最佳拍檔 N4000/8GB/512SSD+1TB/W10P 迷你電腦

    折後$15,582$15,900
   • 【現貨】MSI CUBI 電視最佳拍檔 N4000/8GB/512SSD/W10P 迷你電腦

    【現貨】MSI CUBI 電視最佳拍檔 N4000/8GB/512SSD/W10P 迷你電腦

    折後$12,642$12,900
   • 【現貨】MSI CUBI 電視最佳拍檔 N4000/4GB/256SSD/W10P 迷你電腦

    【現貨】MSI CUBI 電視最佳拍檔 N4000/4GB/256SSD/W10P 迷你電腦

    折後$11,662$11,900
   • MSI CUBI 電視最佳拍檔 N5000/8GB/960SSD+500G/W10P 迷你電腦

    MSI CUBI 電視最佳拍檔 N5000/8GB/960SSD+500G/W10P 迷你電腦

    折後$17,542$17,900
   • MSI CUBI 電視最佳拍檔 N5000/8GB/512SSD/W10P 迷你電腦

    MSI CUBI 電視最佳拍檔 N5000/8GB/512SSD/W10P 迷你電腦

    折後$15,582$15,900
   • MSI CUBI 電視最佳拍檔 N5000/4GB/256SSD/W10P 迷你電腦

    MSI CUBI 電視最佳拍檔 N5000/4GB/256SSD/W10P 迷你電腦

    折後$12,642$12,900
   • 【現貨】MSI CUBI 5 迷你商用電腦 i7-10510U/32G/1TSSD+1TB/W10P

    【現貨】MSI CUBI 5 迷你商用電腦 i7-10510U/32G/1TSSD+1TB/W10P

    折後$37,142$37,900
   • 【現貨】MSI CUBI 5 迷你商用電腦 i7-10510U/32G/512SSD+1TB/W10P

    【現貨】MSI CUBI 5 迷你商用電腦 i7-10510U/32G/512SSD+1TB/W10P

    折後$34,202$34,900
   • 【現貨】MSI CUBI 5 迷你商用電腦 i7-10510U/16G/512SSD+1TB/W10P

    【現貨】MSI CUBI 5 迷你商用電腦 i7-10510U/16G/512SSD+1TB/W10P

    折後$32,242$32,900
   • 【現貨】MSI CUBI 5 迷你商用電腦 i7-10510U/16G/256SSD+1TB/W10P

    【現貨】MSI CUBI 5 迷你商用電腦 i7-10510U/16G/256SSD+1TB/W10P

    折後$31,262$31,900
   • 【現貨】MSI CUBI 5 迷你商用電腦 i7-10510U/8G/256SSD/W10P

    【現貨】MSI CUBI 5 迷你商用電腦 i7-10510U/8G/256SSD/W10P

    折後$29,302$29,900